استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی در پنبه ازمهمترین گیاهان لیفی صنعتی دنیاست که به لحاظ کاربرد ومصارف متعدد از اهمیت ویژه در اقتصاد ملل دنیا برخورداراست.این اهمیت سبب شده است تاهمه ساله پروژه های تحقیقاتی بیشماری در سطح دنیا در جهت بهبود کیفیت الیاف وعملکردآن صورت میگیرددرکشورمان ایران نیز محققین زیادی در مراکز تحقیقاتی پنبه در ایستگاههای مختلف به این پژوهش ها مشغولند ونتایج بسیار خوبی نیز از محل زحمات این عزیزان بدست آمده که با نگاهی به عملکرد مزارع تنظیم کننده منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

جامع ترین اطلاعات تخصصی پزشکی ایران و جهان مداد سفید SUPERTOPS.IR بازار تولید, تجارت و خدمات رسمی ایران سوپر تاپس اطلاعات تخصصی سینک ظرفشویی چگونه می توان محیط مدرسه را به محیطی با نشاط وشاد تبدیل نمود. تنور سنتی Kamdynnesevxc52 Rumah